Tag Archives: #google

गुगल म्यासेजमा इन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सन थपिँदै

काठमाडौं । गुगलको म्यासेजिङ एपमा अब इन्ड टु इन्ड इन्क्रिप्सन प्राप्त हुने भएको छ । गुगल म्यासेजमा इन्ड टु इन्ड इन्क्रिप्सन आउँदा प्रयोगकर्ताको म्यासेज अर्को तेस्रो पक्षले पढ्न सक्नेछैन । जसमा अदालत र प्रहरीको समेत केही लाग्ने छैन । गुगल म्यासेजमा इन्ड टु इन्क्रिप्सन लागु हुँदा गुगल कम्पनीले समेत त्यस्ता म्यासेजमा एक्सेस बनाउन सक्ने छैन